PhENOMeNAL
Platforma Virtuala de Colectare si Analiza Interactiva a Datelor Geofizice Multidisciplinare

Planul de realizare


Nume Etapa si durata No Nume activitate D Nume rezultat Tip rezultat WP Tip activitate
Etapa 1. Etapa pregatitoare: Fundamentarea bazei de date si stiintifice (Preparatory phase) 23.10.2020 - 31.12.2020 A1.1 Tipare de seismicitate si eliberarea energiei seismice D1.1 Cataloage de cutremure la nivel national, regional si global; harti seismice; Magnitudine de completitudine; b; energia seismica Raport, harti, cataloage WP2 A2
A1.2 Evaluarea automata a intensitatii macroseismice (MI) din inregistrari seismice (1) D1.2 Relatii imbunatatite pentru estimarea automata a MI din inregistrari seismice (PGA) Raport, formule matematice WP3 A2
D1.3 Pagina WEB a proiectului Pagina WEB WP1 A2
Etapa 2. Etapa experimentala: Proiectarea platformei si realizarea metodelor de identificare a anomaliilor in tiparele de comportament (Experimental Phase) 01.01.2021-31.12.2021 A2.1 Metode de calcul a vitezelor Vp si Vs ; tipare de comportament D2.1 Diagrame temporale ale vp, vs si vp/vs Methodologie WP2 A2
A2.2 Evaluarea automata a intensitatii macroseismice (MI) din chestionare (2) D2.2 Relatii imbunatatite pentru estimarea automata a MI din chestionare Raport, formule matematica WP3 A2
A2.3 Microzonarea oraselor mari folosind intensitati macroseismice din chestionare D2.3 Harti macroseismice Harti WP3 A2
A2.4 Tipare de comportament ale campului geomagnetic D2.4 Identificarea tiparelor de comportament Rapoarte WP4 A2
A2.5 Realizarea serviciilor seismic, macroseismic si geomagnetic ce vor fi implementate in Platforma D2.5 Servicii seismice, macroseismice si geomagnetice; Harti seismice si macroseismice; Diagrame temporale vp, vs si camp geomagnetic; Model experimental WP5 A3
A2.6 Proiectarea arhitecturii aplicatiei virtuale D2.6 Platforma geofizica interactiva de test Model WP5 A3
A2.7 Training in AI si ML D2.7 Cresterea expertizei in AI&ML; Raport de activitate training Raport WP1 D3
A2.8 Diseminarea rezultatelor D2.8 2 articole ISI, pagina web adusa la zi Publicatii WP1 A2
Etapa 3. Etapa de testare si implementare: testarea si implemantarea platformei si a metodelor de calcul si de identificare a anomaliilor (Testing and Implementation Phase) 1.01.2022-22.10.2022 A3.1 Aplicarea tehnicilor AI pe seismicitate (inclusiv pe tiparele vp si vs) si camp geomagneticApplication of AI techniques on seismicity (including vp and vs patterns) and magnetic data D3.1 Tehnici de corelatie, detectia tiparelor de seismicitate cu aplicatie pe zona subcrustala, detectia anomaliilor de propagare si camp geomagnetic si corelarea lor cu evenimentele vrancene moderate Raport, scripturi WP2 WP3 WP4 A2
A3.2 Agregarea datelor folosind informații geofizice externe și interne D3.2 Metadate pentru platforma Baze de date WP5 A3
A3.3 Testarea funcționalității platformei utilizând un grup de feedback pentru utilizatori D3.3 Platforma imbunatatita cu ajutorul utilizatorilor Model testat WP5 A3
A3.4 Implementarea platformei D3.4 Platforma geofizica publica, functionala pentru vizualizarea datelor si detectia anomaliilor Functional public model implemented at INCDFP WP5 A3
A3.5 Diseminarea rezultatelor D3.5 2 articole ISI, 4 conferinte, pagina web adusa la zi, Portal vizibilit - Flyere Publications WP1 D2

Categorii de activitati: