PhENOMeNAL
Platforma Virtuala de Colectare si Analiza Interactiva a Datelor Geofizice Multidisciplinare

PhENOMeNAL
Etapa 1. Etapa pregatitoare: Fundamentarea bazei de date si stiintifice (23.10.2020 - 31.12.2020)


A1.1 Tipare de seismicitate si eliberarea energiei seismice

D1.1 Raport: Cataloage de cutremure la nivel national, regional si global; harti seismice; Magnitudine de completitudine; b; energia seismica

A1.2 Evaluarea automata a intensitatii macroseismice (MI) din inregistrari seismice (1)

D1.2 Raport: Relatii imbunatatite pentru estimarea automata a MI din inregistrari seismice (PGA)

D1.3 Pagina WEB a proiectului

Etapa 2. Etapa experimentala: Proiectarea platformei si realizarea metodelor de identificare a anomaliilor in tiparele de comportament (01.01.2021-31.12.2021)


A2.1 Metode de calcul a vitezelor Vp si Vs ; tipare de comportament

D2.1 Raport: Diagrame temporale ale vp, vs si vp/vs

A2.2 Evaluarea automata a intensitatii macroseismice (MI) din chestionare (2)

D2.2 Raport: Relatii imbunatatite pentru estimarea automata a MI din chestionare

A2.3 Microzonarea oraselor mari folosind intensitati macroseismice din chestionare

D2.3 Raport: Harti macroseismice

A2.4 Tipare de comportament ale campului geomagnetic

D2.4 Raport: Identificarea tiparelor de comportament

A2.5 Realizarea serviciilor seismic, macroseismic si geomagnetic ce vor fi implementate in Platforma

D2.5 Raport: Servicii seismice, macroseismice si geomagnetice; Harti seismice si macroseismice; Diagrame temporale vp, vs si camp geomagnetic;

A2.6 Proiectarea arhitecturii aplicatiei virtuale

D2.6 Platforma geofizica interactiva de test

A2.7 Training in AI si ML

D2.7 Raport de activitate training: Cresterea expertizei in AI&ML;

A2.8 Diseminarea rezultatelor

D2.8 Articole ISI; Conferinte; Pagina web adusa la zi Articole ISI

A1. A. Mihai, I.A. Moldovan, V.E Toader, M. Radulian, The geomagnetic field variations recorded in Vrancea zone during 2008-2013 and the seismic energy release, Romanian Reports in Physics, 73 (2), 705, 2021
http://www.rrp.infim.ro/2021/AN73705.pdf

A2. C. Ghita, M. Diaconescu, R. Raicu, I. A. Moldovan, G. Rosu, The analysis of the seismic sequence started on November 22, 2014 based on ETAS model, Romanian Reports in Physics, 73 (4), 710, 2021

Conferinte

C1. Iren Adelina Moldovan, Andrei Mihai, Victorin Emilian Toader, Bogdan Dumitru Enescu, and Cristian Ghita, The geomagnetic field behavior inside Vrancea zone (Romania) in correlation with tectonic, atmospheric and solar activity, EGU21-15517, EGU 2021, Viena, Austria, 19-30.04.2021 (https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-15517.html)

Etapa 3. Etapa de testare si implementare: testarea si implemantarea platformei si a metodelor de calcul si de identificare a anomaliilor (1.01.2022-22.10.2022)


A3.1 Aplicarea tehnicilor AI pe seismicitate (inclusiv pe tiparele vp si vs) si camp geomagneticApplication of AI techniques on seismicity (including vp and vs patterns) and magnetic data

D3.1 Raport: Tehnici de corelatie, detectia tiparelor de seismicitate cu aplicatie pe zona subcrustala, detectia anomaliilor de propagare si camp geomagnetic si corelarea lor cu evenimentele vrancene moderate

A3.2 Agregarea datelor folosind informații geofizice externe și interne

D3.2 Raport: Metadate pentru platforma

A3.3 Testarea funcționalității platformei utilizând un grup de feedback pentru utilizatori

D3.3 Raport: Platforma imbunatatita cu ajutorul utilizatorilor

A3.4 Implementarea platformei

D3.4 Platforma geofizica publica, functionala pentru vizualizarea datelor si detectia anomaliilor

A3.5 Diseminarea rezultatelor

D3.5 Articole ISI, conferinte, pagina web adusa la zi, Portal vizibil - Flyere