PhENOMeNAL
Platforma Virtuala de Colectare si Analiza Interactiva a Datelor Geofizice Multidisciplinare

PhENOMeNAL
Etapa 1. Etapa pregatitoare: Fundamentarea bazei de date si stiintifice (23.10.2020 - 31.12.2020)


A1.1 Tipare de seismicitate si eliberarea energiei seismice

D1.1 Raport: Cataloage de cutremure la nivel national, regional si global; harti seismice; Magnitudine de completitudine; b; energia seismica Articol 1;Articol 2

A1.2 Evaluarea automata a intensitatii macroseismice (MI) din inregistrari seismice (1)

D1.2 Raport: Relatii imbunatatite pentru estimarea automata a MI din inregistrari seismice (PGA) - Articol 3; Articol 4

D1.3 Pagina WEB a proiectului

Bibliografie Etapa IEtapa 2. Etapa experimentala: Proiectarea platformei si realizarea metodelor de identificare a anomaliilor in tiparele de comportament (01.01.2021-31.12.2021)


Raport stiintific si tehnic RST pentru Etapa a II-a continand activitatileA2.1-A2.7 si livrabilele D2.1 - D2.7:

A2.1 Metode de calcul a vitezelor Vp si Vs ; tipare de comportament

D2.1: Diagrame temporale ale vp, vs si vp/vs

A2.2 Evaluarea automata a intensitatii macroseismice (MI) din chestionare (2)

D2.2: Relatii imbunatatite pentru estimarea automata a MI din chestionare

A2.3 Microzonarea oraselor mari folosind intensitati macroseismice din chestionare

D2.3: Harti macroseismice

A2.4 Tipare de comportament ale campului geomagnetic

D2.4: Identificarea tiparelor de comportament - Articol 5;Articol 6

A2.5 Realizarea serviciilor seismic, macroseismic si geomagnetic ce vor fi implementate in Platforma

D2.5: Servicii seismice, macroseismice si geomagnetice; Harti seismice si macroseismice; Diagrame temporale vp, vs si camp geomagnetic;

A2.6 Proiectarea arhitecturii aplicatiei virtuale

D2.6 Platforma geofizica interactiva de test

A2.7 Training in AI si ML

D2.7Cresterea expertizei in AI&ML;

A2.8 Diseminarea rezultatelor

D2.8 Diseminarea rezultatelor: Articole (ISI, BDI), Capitole carti, Participari la Conferinte; Pagina web adusa la zi

Bibliografie Etapa IIEtapa 3. Etapa de testare si implementare: testarea si implemantarea platformei si a metodelor de calcul si de identificare a anomaliilor (1.01.2022-22.10.2022)


Raportul stiintific si tehnic RST pentru Etapa a III-a continand activitatile A3.1-A3.5 si livrabilele D3.1 - D3.5

A3.1 Aplicarea tehnicilor AI pe seismicitate (inclusiv pe tiparele vp si vs) si camp geomagnetic

D3.1 Raport: Tehnici de corelatie, detectia tiparelor de seismicitate cu aplicatie pe zona subcrustala, detectia anomaliilor de propagare si camp geomagnetic si corelarea lor cu evenimentele vrancene moderate Articol 7; Articol 8; Articol 9

A3.2 Agregarea datelor folosind informații geofizice externe și interne

D3.2 Raport: Metadate pentru platforma

A3.3 Testarea funcționalității platformei utilizând un grup de feedback pentru utilizatori

D3.3 Raport: Platforma geofizica publica, functionala pentru vizualizarea datelor si detectia anomaliilor

A3.4 Implementarea platformei

D3.4 Platforma geofizica publica, functionala pentru vizualizarea datelor si detectia anomaliilor

A3.5 Diseminarea rezultatelor

D3.5 Articole ISI, conferinte, pagina web adusa la zi, Portal vizibil - Flyere

Raport final Proiect Phenomenal (2020 - 2022)